Vores hjemmeside 2.0

Andreas Boye | Hans Henrik Hammerum

[ Log In ]
 

Kommentarer

 

Støt Lucy i hendes kamp mod korruptionen

07.12.2010
I sommer var Lucy Fondo fra Kenya på besøg i Danmark, hvor hun blaffede rundt i landet og diskuterede velfærd og fattigdomsbekæmpelse med danskerne. I dag er hun tilbage i Kibera - Østafrikas største slum. Her fortsætter hun sit utrættelige arbejde for at holde myndigheder ansvarlige for deres beslutninger. Hun holder øje med, at de penge, der skal gå til skoler og sundhed, havner på de rigtige konti - og ikke i magthavernes lommer.
Lucy Fondo har kolleger overalt i Kenya og andre afrikanske lande. Fælles for dem er, at de bider magthaverne i haserne og bekæmper korruptionen. Til gavn for dem selv, deres børn og deres lokal-samfund.

Unge i Afrika har fået nok af korruption og fattigdom. Overalt viser de vejen frem mod et korruptionsfrit kontinent - og du kan støtte dem.

Giv 150 kroner via sms til 1919 med teksten MS150

Du kan også støtte online med valgfrit beløb på ms.dk - tryk på støt.

Mellemfolkeligt Samvirke arbejder for indflydelse til verdens fattigste. Anti-korruption er en af grundpillerne i vores udviklingsarbejde, derfor har vi altid fokus på gennemsigtighed i arbejdet. MS støtter de kræfter i u-landene, som arbejder oprigtigt for at stille myndigheder og centrale aktører til ansvar for deres beslutninger og handlinger. Som du måske ved, er korruption en af de største forhindringer for reel udvikling for verdens fattigste.

Jeg håber, derfor at du vil bruge anledningen her til at give MS en ekstra donation op til jul.