Vores hjemmeside

Andreas Boye | Hans Henrik Hammerum

[ Log In ]
 
 

En vejledning om Vejledning

18.10.2006

Jeg deltog for en række år siden i en arbejdsgruppe i Det Danske Spejderkorps ledertræning, der arbejde med træningens principper og metoder. En del af dette arbejde bestod i at udarbejde "En vejledning om Vejledning". Aktuelt på mit arbejde gør vi os tilsvarende overvejelser, og jeg har fundet det relevant at støve det gamle materiale af.

“Forholdet mellem Hjælperen, og den der skal hjælpes, maa være saadan – at man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske et bestemt Sted hen, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men vel først og fremmest forstaae det han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-forstaaen ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gjøre min Mere-forstaaen gjældende saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.

Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelse: Hjælperen maa først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste, men den Taalmodigste – at det at hjælpe er Villighed indtil videre at finde sig i at have uret og ikke at forstaae, hvad den anden forstaar.”

Søren Kierkegaard, “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”, 1859

 
Vejledningens indhold 
Vejledningsmetoden 
Patruljesystemet 
Learning by doing 
Vejlederens opgaver 
Vejlederens balancegang 
Udfordring og faldgrube 
 
Næste side